Gedragstherapie kan ingezet worden om gedragsproblemen te verhelpen. In dit praktische traject krijg je inzicht in het gedrag van jouw kat en ontvang je een plan van aanpak waarmee je zelf aan de slag gaat.

Gedragstherapie bestaat uit:
Vragenlijst

Voorafgaand aan het consult ontvang je een uitgebreide vragenlijst over de kat(ten), zodat ik mij kan voorbereiden. Deze vul je online in. Foto’s of filmpjes van het probleemgedrag zijn een waardevolle aanvulling. Om het meeste uit het consult te halen, bereid je jezelf ook voor. Verzamel belangrijke informatie over o.a. de socialisatie, vorm een tijdlijn met hoe vaak en sinds wanneer het gedrag bestaat en observeer de lichaamstaal van je kat goed.

Consult

Nadat ik de ingevulde vragenlijst heb ontvangen, kom ik bij je thuis voor het consult. Tijdens dit consult ga ik uitgebreid in op het probleemgedrag, de leefomgeving van de kat en de kat zelf. Een gedragsconsult duurt gemiddeld 1,5 uur als er sprake is van één probleem. Als er sprake is van meerdere problemen, duurt het plusconsult gemiddeld 2,5 uur.

Verslag

Na het consult ontvang je een schriftelijk verslag. Hierin staan o.a. de diagnose van het probleemgedrag, de adviezen en een prognose beschreven. Indien noodzakelijk, heb ik overleg met je dierenarts. Deze krijgt, indien gewenst, ook een kort verslag.

Nazorg

Gedurende twee maanden na het consult krijg je nazorg voor het besproken probleem. Tijdens deze periode kan ik je via mail, WhatsApp of telefonisch begeleiden bij het uitvoeren van het advies.

Preventief consult

Een preventieadvies is bedoeld om probleemgedrag te voorkomen. Dit bestaat uit een huisbezoek van 60 minuten waarin je vragen stelt en ik advies geef. Achteraf ontvang je geen verslag of begeleiding.

Telefonisch consult

In sommige gevallen kan een telefonisch consult afgesproken worden. Deze duurt 30 minuten en bestaat uit een korte intake, uitleg van het gedrag en kort praktisch advies. Je ontvangt geen begeleiding en verslag.